Hero Image

Gedragregels

We willen dat iedereen op ons landgoed veilig, plezierig en eerlijk kan golfen. Veiligheid & respect voor de baan, de spelers en het spel staan hierbij centraal. 

In essentie komt dit op het volgende neer:

Wees altijd vriendelijk voor elkaar

 1. Zorg voor een veilig en vloeiend spel in de baan
 2. Zorg goed voor de golfbaan en ons landgoed

Kleding

Mode is onderhevig aan de tijdgeest en interpretatie van spelers. In Veendam is iedereen van harte welkom in gangbare golfkleding. Het dragen van (golf)schoenen met een vlakke zool is verplicht.

 • De Marshall en het baanpersoneel handelen in het belang van veiligheid en het spelplezier voor alle spelers op de baan. Volg altijd hun instructies op.

 • Alleen met een gereserveerde starttijd hebben leden en gasten toegang tot de golfbaan.

 • Bij snel spel of vertraging kan men alleen in overleg met andere spelers en/of de marshal een start- of doorkomsttijd wijzigen. De gereserveerde start- en doorkomsttijden zijn leidend.

 • Tassenlabels (zowel jaar- als daglabels) zichtbaar dragen. Gasten dienen zich vooraf aan te melden bij de receptie. Daar ontvangen zij een geldig daglabel.

Wees vriendelijk

Golfclub Landgoed de Compagnie is een plek waar je kunt ontspannen. We zijn hier altijd attent en kijken naar elkaar om. Van alle golfers wordt verwacht dat ze rekening houden met andere spelers. We respecteren elkaars rust en ruimte. Zo staan we stil als een ander slaat, maken we geen lawaai en is muziek niet hoorbaar voor anderen.

Veilig en vloeiend spel


We spelen Ready Golf om een prettig speeltempo te bevorderen. Ready golf betekent onder meer dat je speelt zodra het kan mits het veilig is. Volg deze tips:

 • Sla een provisionele bal als je oorspronkelijke bal mogelijk buiten de baan is geraakt of niet snel te vinden is.

 • Laat snellere spelers achter je altijd door. Zeker als je zelf de aansluiting met de voorgaande flight bent verloren.

 • Sla nooit als je andere spelers zou kunnen raken.

 • Roep altijd hard ‘FORE’ als een bal de verkeerde kant op gaat richting een andere golfer of toeschouwer, ook als je zelf de bal niet sloeg.

 • Verlaat de green zo snel mogelijk zodat de spelers achter jouw groep naar de green kunnen slaan.

 • Zet je tas aan de goede kant van de green zodat je na de hole snel naar de volgende tee kunt lopen. Noteer de scores op de volgende tee en niet op de green.

 • Ben je een bal kwijt, zoek gerust even naar je eigen bal, maar ga niet het landgoed afstruinen op zoek naar ballen. Het vissen in waterpartijen, naar andere ballen, wordt niet gewaardeerd.

 • Kijk altijd mee naar de slag van je medespelers, het kan een hoop tijd schelen bij het zoeken.

 • Sla eerst je eigen bal voor je een medespeler helpt met zoeken.

 • Iedere speler maakt gebruik van een eigen golfset.

Zorg goed voor de baan

 • Fantastische golfers krijgen fantastische greens.

 • Neem een pitchfork mee tijdens het spel en herstel pitchmarks en andere schades in de greens altijd wanneer je die ziet. Doe dit ook als deze door iemand anders is veroorzaakt.

 • Laat de vlag nooit vallen op de green, maar leg de stok zachtjes neer.

 • Als je putt met de vlag in de hole, haal dan daarna op een zorgzame manier de bal uit de hole: met je vingers.

 • Ga respectvol om met de bunkers.

 • Hark bunker netjes aan na een slag uit het zand.

 • Stap aan de lage kant in en uit de bunker om zo de randen te beschermen.

 • Fairways

 • Plaggen slaan hoort bij golf. Plaats uitgeslagen plaggen terug en stamp deze aan. Dit bevordert het herstel.

 • Op de baan staan richtingaanwijzers die aangeven waar je met je trolley of handicart mag komen. Volg altijd de bewegwijzering over de daarvoor aangelegde paden.

 • Trolleys en handicarts zijn nooit toegestaan op teeboxen, voorgreens en greens.